Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi130
Vektorji422
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika534
Statistika465
Sinus in kosinus443
Poliedri326
Podobnost dveh teles347
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij547
Matematika za 3. letnik512
Matematika za 3. letnik542
Matematika za 2. letnik817
Matematika za 2. letnik537
Matematika - MATURA 2006410
Matematične definicije475
Linearni sistemi in linearne neenačbe626
Kvadrat dvočlenika470
Kotne funkcije382
Kotne funkcije361
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule901
Geometrijska telesa - formule894
Geometrija - večkotniki 350
Geometrija - risanje s šestilom363
Geometrija - pravilni večkotniki318
Geometrija - kot269
Geometrija - kot403
Geometrija - štirikotniki320
Formule za 1. letnik matematike670
Stereometrija, množice, permutacije, variacije349
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe427
Kotne funkcije420


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki