Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi126
Vektorji421
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika526
Statistika464
Sinus in kosinus442
Poliedri325
Podobnost dveh teles345
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij545
Matematika za 3. letnik504
Matematika za 3. letnik539
Matematika za 2. letnik809
Matematika za 2. letnik534
Matematika - MATURA 2006407
Matematične definicije469
Linearni sistemi in linearne neenačbe617
Kvadrat dvočlenika466
Kotne funkcije379
Kotne funkcije356
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule818
Geometrijska telesa - formule870
Geometrija - večkotniki 347
Geometrija - risanje s šestilom361
Geometrija - pravilni večkotniki316
Geometrija - kot268
Geometrija - kot402
Geometrija - štirikotniki319
Formule za 1. letnik matematike661
Stereometrija, množice, permutacije, variacije345
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe424
Kotne funkcije417


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki