Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi144
Vektorji432
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika548
Statistika468
Sinus in kosinus450
Poliedri328
Podobnost dveh teles350
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij552
Matematika za 3. letnik524
Matematika za 3. letnik551
Matematika za 2. letnik838
Matematika za 2. letnik553
Matematika - MATURA 2006416
Matematične definicije488
Linearni sistemi in linearne neenačbe631
Kvadrat dvočlenika474
Kotne funkcije390
Kotne funkcije367
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule952
Geometrijska telesa - formule917
Geometrija - večkotniki 357
Geometrija - risanje s šestilom367
Geometrija - pravilni večkotniki323
Geometrija - kot273
Geometrija - kot406
Geometrija - štirikotniki328
Formule za 1. letnik matematike704
Stereometrija, množice, permutacije, variacije352
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe431
Kotne funkcije433


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki