Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi119
Vektorji418
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika516
Statistika464
Sinus in kosinus442
Poliedri324
Podobnost dveh teles345
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij543
Matematika za 3. letnik501
Matematika za 3. letnik533
Matematika za 2. letnik803
Matematika za 2. letnik532
Matematika - MATURA 2006405
Matematične definicije466
Linearni sistemi in linearne neenačbe610
Kvadrat dvočlenika462
Kotne funkcije378
Kotne funkcije356
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule795
Geometrijska telesa - formule860
Geometrija - večkotniki 346
Geometrija - risanje s šestilom360
Geometrija - pravilni večkotniki316
Geometrija - kot267
Geometrija - kot402
Geometrija - štirikotniki319
Formule za 1. letnik matematike657
Stereometrija, množice, permutacije, variacije344
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe424
Kotne funkcije416


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki