Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi137
Vektorji426
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika546
Statistika467
Sinus in kosinus446
Poliedri327
Podobnost dveh teles349
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij549
Matematika za 3. letnik522
Matematika za 3. letnik550
Matematika za 2. letnik834
Matematika za 2. letnik549
Matematika - MATURA 2006413
Matematične definicije483
Linearni sistemi in linearne neenačbe630
Kvadrat dvočlenika473
Kotne funkcije386
Kotne funkcije363
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule940
Geometrijska telesa - formule907
Geometrija - večkotniki 355
Geometrija - risanje s šestilom366
Geometrija - pravilni večkotniki322
Geometrija - kot272
Geometrija - kot405
Geometrija - štirikotniki326
Formule za 1. letnik matematike701
Stereometrija, množice, permutacije, variacije350
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe429
Kotne funkcije425


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki