Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi121
Vektorji419
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika521
Statistika464
Sinus in kosinus442
Poliedri325
Podobnost dveh teles345
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij543
Matematika za 3. letnik502
Matematika za 3. letnik537
Matematika za 2. letnik805
Matematika za 2. letnik533
Matematika - MATURA 2006405
Matematične definicije466
Linearni sistemi in linearne neenačbe616
Kvadrat dvočlenika464
Kotne funkcije379
Kotne funkcije356
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule809
Geometrijska telesa - formule868
Geometrija - večkotniki 346
Geometrija - risanje s šestilom361
Geometrija - pravilni večkotniki316
Geometrija - kot268
Geometrija - kot402
Geometrija - štirikotniki319
Formule za 1. letnik matematike659
Stereometrija, množice, permutacije, variacije344
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe424
Kotne funkcije417


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki