Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi131
Vektorji422
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika538
Statistika465
Sinus in kosinus443
Poliedri326
Podobnost dveh teles348
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij547
Matematika za 3. letnik515
Matematika za 3. letnik543
Matematika za 2. letnik826
Matematika za 2. letnik547
Matematika - MATURA 2006411
Matematične definicije477
Linearni sistemi in linearne neenačbe628
Kvadrat dvočlenika471
Kotne funkcije383
Kotne funkcije361
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule919
Geometrijska telesa - formule901
Geometrija - večkotniki 353
Geometrija - risanje s šestilom365
Geometrija - pravilni večkotniki320
Geometrija - kot269
Geometrija - kot403
Geometrija - štirikotniki325
Formule za 1. letnik matematike683
Stereometrija, množice, permutacije, variacije349
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe428
Kotne funkcije421


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki