Zadnje dodano gradivo za predmet Matematika

Naslov gradiva Prenosov
Polinomi134
Vektorji424
Test snovi čez celo leto za 1. konferenco 2. letnika544
Statistika466
Sinus in kosinus445
Poliedri327
Podobnost dveh teles349
Matematika za 4. letnik, 2. kolokvij548
Matematika za 3. letnik521
Matematika za 3. letnik547
Matematika za 2. letnik831
Matematika za 2. letnik548
Matematika - MATURA 2006413
Matematične definicije480
Linearni sistemi in linearne neenačbe630
Kvadrat dvočlenika473
Kotne funkcije385
Kotne funkcije363
Geometrijska telesa - kocka, kvader, prizma, valj, stožec, krogla - formule935
Geometrijska telesa - formule904
Geometrija - večkotniki 355
Geometrija - risanje s šestilom366
Geometrija - pravilni večkotniki321
Geometrija - kot272
Geometrija - kot405
Geometrija - štirikotniki326
Formule za 1. letnik matematike697
Stereometrija, množice, permutacije, variacije350
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola, kvadratne enačbe429
Kotne funkcije422


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki