Rečni relief • Datum prispevka: 03.10.2013Število prenosov: 57

  Rečno delovanje je sestavljeno iz treh faz

   

  -       Rečni ali fluvialni relief: poznamo dve obliki rečnega reliefa – erozijska(zgornji tok reke) in akumulacijska(spodnji tok reke)

  -       Rečno delovanje je sestavljeno iz treh faz :

   

  1. 1.    EROZIJA

  -       Odnašanje materiala in dolbenje površja(odvisno je od odpornosti kamnin in hitrosti reke.

  -       Brazdajočega delovanja rek pa ne povzroča le delovanje rek, vendar tudi rečni material(manjši in večji delci kamnin, ki jih reka nosi s seboj in z njimi drgne v podlago in jo odnaša)

  1. 2.    TRANSPORT

  -       Pojavlja se v treh oblikah : 1. (največji delci, ki se kotalijo ali pa s pomočjo  reke delajo manjše skoke naprej)2. (drobni delci k v vodi lebdijo, sestavljajo veliko večino materiala, ki ga reke prinašajo s seboj) 3. (tretja oblika pa so v rečni vodi raztopljene snovi)

  -       Prenos snovi

  1. 3.    AKUMULACIJA

  -       Odlaganje rečnega materiala

  -       Zg. tok: na dnu struge(večji delci, ki potujejo počasi)

  -       Sp. tok: na dnu struge(manjše delce, ki potujejo hitreje)


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: Rečni_relief.doc


  Prenos gradivaKomentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki