Alpe - referat • Datum prispevka: 03.04.2013Število prenosov: 66

  Alpe so osrednje maldonahubano gorstvo Evrope in se vlečejo v širokem, 1300km dolgem loku od Genovskega zaliva do Panonske kotline. V jedrug so zgrajene iz metamorfnih in magmatskih kamnin, ki jih na jugu in severu obdajajo debele plasti mezozojskih apnencev in dolomitov ter na zunanjem robi flišnih kamnin. Alpe delimo na Zahodne in Vzhodne. Meja poteka med Bodenskim in Komskim jezerom. Zahodne Alpe so ožje in za okrog 1000 m višhje ter bolj zapleteno zgrajene od Vzhodnih.


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: Alpe_referat.doc


  Prenos gradivaKomentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki