Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika170
Mikroskop83
Celične strukture in organeli76
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo236
Vaja - raziskovanje očesa318
Vaja - raziskovanje neznanih snovi335
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec274
Vaja - osmotski tlak321
Vaja - mitoza486
Vaja - mikroskopiranje389
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje455
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke285
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi281
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih348
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2375
Vaja - dihotomni ključ489
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz293
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev361
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev343
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom336
Vaja - Aktivnost celične membrane335
Vaja - aktivnost celične membrane328
Vaja - aktivnost celične membrane323
Vaja - aktivnost celične membrane325
Vaja - Aktivnost celične membrane450
Vaja - abiotski dejavniki373
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic283
Splošno o beljakovinah359
Spisek iglavcev - golosemenke359
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi321


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki