Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika124
Mikroskop72
Celične strukture in organeli50
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo149
Vaja - raziskovanje očesa302
Vaja - raziskovanje neznanih snovi330
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec268
Vaja - osmotski tlak313
Vaja - mitoza402
Vaja - mikroskopiranje377
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje422
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke276
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi277
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih320
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2350
Vaja - dihotomni ključ478
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz292
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev345
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev328
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom318
Vaja - Aktivnost celične membrane326
Vaja - aktivnost celične membrane321
Vaja - aktivnost celične membrane311
Vaja - aktivnost celične membrane314
Vaja - Aktivnost celične membrane413
Vaja - abiotski dejavniki362
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic263
Splošno o beljakovinah348
Spisek iglavcev - golosemenke358
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi313


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki