Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika167
Mikroskop81
Celične strukture in organeli70
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo230
Vaja - raziskovanje očesa318
Vaja - raziskovanje neznanih snovi334
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec274
Vaja - osmotski tlak321
Vaja - mitoza468
Vaja - mikroskopiranje386
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje452
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke282
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi281
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih347
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2372
Vaja - dihotomni ključ489
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz293
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev360
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev342
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom332
Vaja - Aktivnost celične membrane334
Vaja - aktivnost celične membrane328
Vaja - aktivnost celične membrane321
Vaja - aktivnost celične membrane325
Vaja - Aktivnost celične membrane446
Vaja - abiotski dejavniki372
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic281
Splošno o beljakovinah356
Spisek iglavcev - golosemenke359
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi321


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki