Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika191
Mikroskop92
Celične strukture in organeli111
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo300
Vaja - raziskovanje očesa323
Vaja - raziskovanje neznanih snovi343
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec277
Vaja - osmotski tlak333
Vaja - mitoza513
Vaja - mikroskopiranje414
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje483
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke311
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi288
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih360
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2401
Vaja - dihotomni ključ492
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz296
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev369
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev347
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom349
Vaja - Aktivnost celične membrane342
Vaja - aktivnost celične membrane334
Vaja - aktivnost celične membrane325
Vaja - aktivnost celične membrane332
Vaja - Aktivnost celične membrane472
Vaja - abiotski dejavniki377
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic292
Splošno o beljakovinah366
Spisek iglavcev - golosemenke363
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi324


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki