Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika180
Mikroskop91
Celične strukture in organeli100
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo279
Vaja - raziskovanje očesa322
Vaja - raziskovanje neznanih snovi343
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec276
Vaja - osmotski tlak326
Vaja - mitoza507
Vaja - mikroskopiranje412
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje482
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke310
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi288
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih357
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2389
Vaja - dihotomni ključ490
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz295
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev364
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev345
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom346
Vaja - Aktivnost celične membrane341
Vaja - aktivnost celične membrane332
Vaja - aktivnost celične membrane325
Vaja - aktivnost celične membrane332
Vaja - Aktivnost celične membrane467
Vaja - abiotski dejavniki376
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic290
Splošno o beljakovinah365
Spisek iglavcev - golosemenke362
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi322


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki