Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika170
Mikroskop83
Celične strukture in organeli77
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo242
Vaja - raziskovanje očesa318
Vaja - raziskovanje neznanih snovi335
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec275
Vaja - osmotski tlak322
Vaja - mitoza486
Vaja - mikroskopiranje393
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje457
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke287
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi281
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih348
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2377
Vaja - dihotomni ključ489
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz293
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev362
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev343
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom337
Vaja - Aktivnost celične membrane335
Vaja - aktivnost celične membrane329
Vaja - aktivnost celične membrane323
Vaja - aktivnost celične membrane327
Vaja - Aktivnost celične membrane451
Vaja - abiotski dejavniki373
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic283
Splošno o beljakovinah359
Spisek iglavcev - golosemenke359
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi321


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki