Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika176
Mikroskop87
Celične strukture in organeli85
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo268
Vaja - raziskovanje očesa319
Vaja - raziskovanje neznanih snovi342
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec275
Vaja - osmotski tlak323
Vaja - mitoza498
Vaja - mikroskopiranje399
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje473
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke305
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi285
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih350
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2386
Vaja - dihotomni ključ489
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz294
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev362
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev343
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom341
Vaja - Aktivnost celične membrane338
Vaja - aktivnost celične membrane329
Vaja - aktivnost celične membrane324
Vaja - aktivnost celične membrane330
Vaja - Aktivnost celične membrane459
Vaja - abiotski dejavniki374
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic288
Splošno o beljakovinah360
Spisek iglavcev - golosemenke361
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi321


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki