Zadnje dodano gradivo za predmet Biologija

Naslov gradiva Prenosov
Kraljestvo živali - sistematika155
Mikroskop75
Celične strukture in organeli65
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo212
Vaja - raziskovanje očesa314
Vaja - raziskovanje neznanih snovi332
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec273
Vaja - osmotski tlak319
Vaja - mitoza455
Vaja - mikroskopiranje382
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje434
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke278
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi280
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih336
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2367
Vaja - dihotomni ključ488
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz292
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev358
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev340
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom327
Vaja - Aktivnost celične membrane333
Vaja - aktivnost celične membrane327
Vaja - aktivnost celične membrane320
Vaja - aktivnost celične membrane324
Vaja - Aktivnost celične membrane442
Vaja - abiotski dejavniki369
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic280
Splošno o beljakovinah353
Spisek iglavcev - golosemenke358
Razmnoževanje kritosemenk - vaja na maturi320


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki