Vaja - raziskovanje očesa • Datum prispevka: 01.12.2009Število prenosov: 324


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: vaja26.zip


  Prenos gradivaOstalo gradivo, ki bi te uspelo zanimati:

Naslov gradiva Prenosov
Vaja - raziskovanje neznanih snovi344
Vaja - priprava mikroskopskega preparata kosmanec278
Vaja - osmotski tlak334
Vaja - mitoza515
Vaja - mikroskopiranje415
Vaja - mikroskop in mikroskopiranje484
Vaja - merjenje, kako merimo in vednotimo podatke312
Vaja - kvalitetno opazovanje, raziskovanje neznanih snovi289
Vaja - genetske razlike v grahovih semenih362
Vaja - fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2403
Vaja - dihotomni ključ493
Vaja - Diferencialno barvanje po gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz297
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev370
Vaja - delovanje enostavnih katalizatorjev348
Vaja - Celice in celične strukture vidne s svetlobnim mikroskopom351
Vaja - Aktivnost celične membrane343
Vaja - aktivnost celične membrane335
Vaja - aktivnost celične membrane326
Vaja - aktivnost celične membrane333
Vaja - Aktivnost celične membrane473
Vaja - abiotski dejavniki378
Vaja - Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic293

Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki