Rimska kultura in Rimljani na našem ozemlju - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo • Datum prispevka: 05.04.2013Število prenosov: 135

  1. Naštej vrste rimske arhitekture in najvažnejše dosežke rimskega gradbeništva, ki je bilo namenjeno kulturi, športu in igram.
  2. Naštej vrste rimske arhitekture in najvažnejše dosežke rimskega gradbeništva namenjenega politično-administrativnim funkcijam in civilnemu življenju Rimljanov.
  3. Označi rimsko kiparstvo: značilnosti portretnega in reliefnega kiparstva
  4. Označi rimsko slikarstvo: slike iz Pompejev, freske in rimski mozaiki
  5. Navedi dosežke rimske znanost: zemljepis, zgodovina in medicina
  6. Označi rimski svet bogov. Naštej šest božanskih dvojic v rimskem svetu bogov, ki so prevzete iz grške religije. Katere bogove so še častili Rimljani v družinskem okolju?
  7. Opiši flavijski amfiteater Kolosej v Rimu
  8. Opiši rimski forum
  9. Označi pomen rimskih term
  10. Označi pomen rimskih akveduktov
  11. /
  12. Katera ljudstva so živela na današnjem slovenskem ozemlju pred rimsko osvojitvijo
  13. Opiši značilnosti Noriškega kraljestva in odnos Rimljanov do kraljestva.
  14. Navedi katera slovenska ozemlja so pripadala provincam Panoniji, Norik in katero ozemlje X. regiji Italije? Kdaj so bile ustanovljene?
  15. Opiši ustanovitev rimskih mest na našem ozemlju. Kako je bila organizirana uprava v rimskih mestih na slovenskem?
  16. Opiši nastanek in razvoj rimskih mest na našem ozemlju: kolonije Emone iz vojaškega tabora Legije XV. Apollinaris, Petovione iz Legije XIII. Avgusta.Kakšna je arheološka dediščina Emone?
  17. Kakšen je bil vpliv rimskega kmetijstva na slovenski prostor?
  18. Katere pomembne obrtne dejavnosti so bile razvite v našem ozemlju pod Rimljani?
  19. Navedi trgovsko blago, ki so ga uvažali ali izvažali iz naših krajev.
  20. Pojasni kako je bilo organizirano in kakšen pomen je imelo rimsko cestno omrežje na našem ozemlju. Kakšni so bili razlogi za gradnjo rimskih cest na našem ozemlju?
  21. Naštej deset rimskih kulturno-zgodovinskih spomenikov na Slovenskem in opiši rimsko nekropolo v Šempetru.


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: Rimska_kultura_in_Rimljani_na_našem_ozemlju.doc


  Prenos gradivaKomentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki