Francoska revolucija - referat • Datum prispevka: 03.10.2013Število prenosov: 36

  Francoska revolucija je politični in družbeni preobrat v Franciji od leta 1789 do leta 1799. Glavni vzrok zanjo je bilo predolgo vztrajanje pri fevdalistični državi in družbeni ureditvi; posledice so bile namreč neenakost, neustrezna razdelitev davčnih obremenitev na škodo vzpenjajočega se meščanstva, privilegiranost plemstva in visoke duhovščine. Temu so sledili še zunanji vojaški in trgovski neuspehi in osebne pomanjkljivosti francoskih kraljev. Meščanstvo, ki je bogatelo z gospodarskim vzponom in na katerega je vplivalo razsvetljenstvo, si je prizadevalo za socialno in politično enakopravnost s privilegiranima stanovoma (plemstvo in duhovščina).   


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: Francoska_revolucija_referat.doc


  Prenos gradivaKomentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki