Šolanje • Datum prispevka: 03.10.2013Število prenosov: 81

  Šolski sistem je celota vseh med seboj bolj ali manj povezanih in prehodnih šolskih stopenj.

  Nastanek šole je povezan z nastankom pisne kulture (Mezopotamija, Egipt, Indija,...) – odločilnega pomena za uvedbo pisave so bile GOSPODARSKE SPREMEMBE (nastanek prvih mest, razvoj trgovine,...) in z njimi povezane ADMINISTRATIVNE POTREBE (popis premoženja, pobiranje davkov).

  s tem nastane potreba po institucionaliziranem učnem procesu

  šolanje je bilo sprva namenjeno za poklicne pisarje in usposabljanju za duhovniške poklice

  vse do 19. stoletja je bilo šolanje privilegij DRUŽBENE ELITE

  večina ljudi se je veščin za opravljanje fizičnega dela naučila v okviru družine

  šolanje je sodilo k potrditvi pripisanega visokega družbenega statusa

  potrebah po šolah za ljudstvo oz. nižje sloje in s tem po množični pismenosti je nastala z reformacijo v 16. stoletju (v ozadju so religiozno motivi – branje Svetega pisma)

  možnost uresničitve je ponujal izum tiska v 15. stoletju


  Podatki o gradivu
    

  Velikost datoteke: unknown file size

  Ime datoteke: Šolanje.doc


  Prenos gradivaKomentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki