Zadnje dodano gradivo za predmet Računalništvo

Naslov gradiva Prenosov
Outlook Express - Projektna naloga4
Mozilla Firefox - predstavitev6
Standardni vmesniki na matični plošči1
Elektronska preglednica Excel - Vaje80
Microsoft Excel - seminarska81
Intel 8008 - seminarska54
Uvod v Microsoft Excel 201082
Predstavitev Microsoft Windows 87
UPS - Uninterruptable Power Supply5
Standardni ATX napajalnik22
Tiskanje serijskih pisem, ovojnic in nalepk - seminarska8
Vaje v Excelu in Wordu713
Poslovni načrt4809
Tobogan podjetja ACER v informacijsko dobo419
Računalniška omrežja865
Vaje za digitalno obdelavo signalov za 4. letnik elektronike263
Tiskalniki400
Računalniške naloge in rešitve iz 19. tekmovanja280
Računalniška omrežja409
Procesorji369
Izpit iz predmeta osnove operacijskih sistemov 429
Operacijski sistemi961
Mikroprocesorji v elektroniki524
Linearna elektronska vezja504
Kaj je DVD385
Izpitna vprašanja na FER za PSS in ZVRS278
Izpiti iz FER316
Izpit VRS339
Internet1057
Elektronska pošta700


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki