Brezplačno šolsko gradivo

Seminarske naloge, referati, domača branja, vaje, strokovna literatura ...

Na spletnem portalu www.dijaki.info lahko popolnoma brezplačno in v neomejenih količinah iščeš in prenašaš šolsko gradivo kot so seminarske naloge, obnove domačih branj, referati, vaje, zapiski iz predavanj, matematične formule, strokovna literatura, diplomske naloge, ipd.


Zadnje dodano gradivo

Naslov gradiva Prenosov
Sitotisk48
Šolanje65
Francoska revolucija - referat16
Kraljestvo živali - sistematika124
Zgodnje visoke kulture (3500 p.n.š.)97
Mikroskop73
Slovani73
Absolutizem - oblike vladanja104
Segrevanje ozračja in temperatura zraka12
Preoblikovalni procesi na pobočjih22
Arabci in Islam63
Družbena moč in oblast - referat69
Vrste kamnin46
Nanotehnologija - predstavitev6
Latinska Amerika88
Rečni relief36
Antična Grčija113
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje25
Obalni relief56
Organske spojine72
Celične strukture in organeli56
Jedrska magnetna resonanca (NMR) - predstavitev0
Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača - vprašanja52
Dogodek v mestu Gogi (Slavko Grum) - vprašanja82
Niko Grafenauer - Bio in bibliografski podatki1
Vetrni relief61
Walt Disney - predstavitev11
Outlook Express - Projektna naloga2
Ekonomija II - Vprašanja in odgovori za izpit30
Mozilla Firefox - predstavitev4
Standardni vmesniki na matični plošči0
Elektronska preglednica Excel - Vaje64
Microsoft Excel - seminarska63
Učbenik Na pragu besedila 4 - rešitve150
Delovni zvezek Na pragu besedila 4 - rešitve388
Rimska kultura in Rimljani na našem ozemlju - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo68
Psihosocialni razvoj58
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo156
Primorski svet67
Anglija - seminarska67


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki