Brezplačno šolsko gradivo

Seminarske naloge, referati, domača branja, vaje, strokovna literatura ...

Na spletnem portalu www.dijaki.info lahko popolnoma brezplačno in v neomejenih količinah iščeš in prenašaš šolsko gradivo kot so seminarske naloge, obnove domačih branj, referati, vaje, zapiski iz predavanj, matematične formule, strokovna literatura, diplomske naloge, ipd.


Zadnje dodano gradivo

Naslov gradiva Prenosov
Sitotisk63
Šolanje72
Francoska revolucija - referat24
Kraljestvo živali - sistematika169
Zgodnje visoke kulture (3500 p.n.š.)114
Mikroskop82
Slovani82
Absolutizem - oblike vladanja132
Segrevanje ozračja in temperatura zraka17
Preoblikovalni procesi na pobočjih29
Arabci in Islam71
Družbena moč in oblast - referat81
Vrste kamnin60
Nanotehnologija - predstavitev9
Latinska Amerika132
Rečni relief42
Antična Grčija139
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje34
Obalni relief65
Organske spojine121
Celične strukture in organeli75
Jedrska magnetna resonanca (NMR) - predstavitev1
Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača - vprašanja102
Dogodek v mestu Gogi (Slavko Grum) - vprašanja109
Niko Grafenauer - Bio in bibliografski podatki3
Vetrni relief68
Walt Disney - predstavitev17
Outlook Express - Projektna naloga4
Ekonomija II - Vprašanja in odgovori za izpit36
Mozilla Firefox - predstavitev8
Standardni vmesniki na matični plošči2
Elektronska preglednica Excel - Vaje81
Microsoft Excel - seminarska86
Učbenik Na pragu besedila 4 - rešitve201
Delovni zvezek Na pragu besedila 4 - rešitve518
Rimska kultura in Rimljani na našem ozemlju - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo109
Psihosocialni razvoj63
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo234
Primorski svet70
Anglija - seminarska69


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki