Brezplačno šolsko gradivo

Seminarske naloge, referati, domača branja, vaje, strokovna literatura ...

Na spletnem portalu www.dijaki.info lahko popolnoma brezplačno in v neomejenih količinah iščeš in prenašaš šolsko gradivo kot so seminarske naloge, obnove domačih branj, referati, vaje, zapiski iz predavanj, matematične formule, strokovna literatura, diplomske naloge, ipd.


Zadnje dodano gradivo

Naslov gradiva Prenosov
Sitotisk46
Šolanje64
Francoska revolucija - referat14
Kraljestvo živali - sistematika122
Zgodnje visoke kulture (3500 p.n.š.)89
Mikroskop70
Slovani69
Absolutizem - oblike vladanja95
Segrevanje ozračja in temperatura zraka11
Preoblikovalni procesi na pobočjih20
Arabci in Islam62
Družbena moč in oblast - referat68
Vrste kamnin43
Nanotehnologija - predstavitev4
Latinska Amerika87
Rečni relief33
Antična Grčija105
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje23
Obalni relief55
Organske spojine67
Celične strukture in organeli47
Jedrska magnetna resonanca (NMR) - predstavitev0
Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača - vprašanja48
Dogodek v mestu Gogi (Slavko Grum) - vprašanja77
Niko Grafenauer - Bio in bibliografski podatki1
Vetrni relief59
Walt Disney - predstavitev11
Outlook Express - Projektna naloga2
Ekonomija II - Vprašanja in odgovori za izpit30
Mozilla Firefox - predstavitev3
Standardni vmesniki na matični plošči0
Elektronska preglednica Excel - Vaje62
Microsoft Excel - seminarska62
Učbenik Na pragu besedila 4 - rešitve139
Delovni zvezek Na pragu besedila 4 - rešitve309
Rimska kultura in Rimljani na našem ozemlju - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo57
Psihosocialni razvoj58
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo133
Primorski svet67
Anglija - seminarska67


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki