Brezplačno šolsko gradivo

Seminarske naloge, referati, domača branja, vaje, strokovna literatura ...

Na spletnem portalu www.dijaki.info lahko popolnoma brezplačno in v neomejenih količinah iščeš in prenašaš šolsko gradivo kot so seminarske naloge, obnove domačih branj, referati, vaje, zapiski iz predavanj, matematične formule, strokovna literatura, diplomske naloge, ipd.


Zadnje dodano gradivo

Naslov gradiva Prenosov
Sitotisk43
Šolanje64
Francoska revolucija - referat14
Kraljestvo živali - sistematika120
Zgodnje visoke kulture (3500 p.n.š.)87
Mikroskop69
Slovani69
Absolutizem - oblike vladanja95
Segrevanje ozračja in temperatura zraka9
Preoblikovalni procesi na pobočjih20
Arabci in Islam62
Družbena moč in oblast - referat68
Vrste kamnin37
Nanotehnologija - predstavitev4
Latinska Amerika85
Rečni relief33
Antična Grčija104
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje22
Obalni relief55
Organske spojine66
Celične strukture in organeli45
Jedrska magnetna resonanca (NMR) - predstavitev0
Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača - vprašanja45
Dogodek v mestu Gogi (Slavko Grum) - vprašanja76
Niko Grafenauer - Bio in bibliografski podatki1
Vetrni relief59
Walt Disney - predstavitev11
Outlook Express - Projektna naloga2
Ekonomija II - Vprašanja in odgovori za izpit30
Mozilla Firefox - predstavitev3
Standardni vmesniki na matični plošči0
Elektronska preglednica Excel - Vaje57
Microsoft Excel - seminarska60
Učbenik Na pragu besedila 4 - rešitve122
Delovni zvezek Na pragu besedila 4 - rešitve150
Rimska kultura in Rimljani na našem ozemlju - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo54
Psihosocialni razvoj57
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo123
Primorski svet67
Anglija - seminarska65


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki