Brezplačno šolsko gradivo

Seminarske naloge, referati, domača branja, vaje, strokovna literatura ...

Na spletnem portalu www.dijaki.info lahko popolnoma brezplačno in v neomejenih količinah iščeš in prenašaš šolsko gradivo kot so seminarske naloge, obnove domačih branj, referati, vaje, zapiski iz predavanj, matematične formule, strokovna literatura, diplomske naloge, ipd.


Zadnje dodano gradivo

Naslov gradiva Prenosov
Sitotisk28
Šolanje26
Francoska revolucija - referat7
Kraljestvo živali - sistematika74
Zgodnje visoke kulture (3500 p.n.š.)42
Mikroskop31
Slovani30
Absolutizem - oblike vladanja40
Segrevanje ozračja in temperatura zraka6
Preoblikovalni procesi na pobočjih12
Arabci in Islam29
Družbena moč in oblast - referat35
Vrste kamnin25
Nanotehnologija - predstavitev1
Latinska Amerika40
Rečni relief24
Antična Grčija47
Zunanji preoblikovalni procesi, preperevanje12
Obalni relief35
Organske spojine29
Celične strukture in organeli30
Jedrska magnetna resonanca (NMR) - predstavitev0
Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača - vprašanja33
Dogodek v mestu Gogi (Slavko Grum) - vprašanja53
Niko Grafenauer - Bio in bibliografski podatki0
Vetrni relief30
Walt Disney - predstavitev5
Outlook Express - Projektna naloga2
Ekonomija II - Vprašanja in odgovori za izpit13
Mozilla Firefox - predstavitev3
Standardni vmesniki na matični plošči0
Elektronska preglednica Excel - Vaje26
Microsoft Excel - seminarska35
Učbenik Na pragu besedila 4 - rešitve71
Delovni zvezek Na pragu besedila 4 - rešitve15
Rimska kultura in Rimljani na našem ozemlju - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo22
Psihosocialni razvoj25
Evolucija - vprašanja in odgovori za kontrolno nalogo33
Primorski svet35
Anglija - seminarska33


Komentarji

Oglas sponzorja


Prihajajoči dogodki[ Seminarske naloge ] [ Angleščina ] [ Biologija ] [ Fizika ] [ FOV ] [ Geografija ] [ Kemija ] [ Matematika ] [ Nemščina ]

[ Psihologija ] [ Računalništvo ] [ Referati ] [ Slovenščina ] [ Sociologija ] [ Umetnost ] [ Zgodovina ] [ Francoščina ] [ Ekonomija ]