Še danes vpogled

Datum objave: 31.07.2013

Še danes je mogoč vpogled v izpitno dokumentacijo po splošni maturi. Zahtevo za vpogled je vložilo 1372 kandidatov (lani 1373), in sicer pri 2869 izpitih (lani 2948).

Kandidati, ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko v treh dneh po objavi rezultatov vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Kot so pojasnili, je bilo vlog pričakovano največ pri predmetih, kjer je bilo največje tudi število kandidatov, ki so opravljali izpite splošne mature.

Za vpogled v izpitno dokumentacijo pri slovenščini je zaprosilo 717 kandidatov. Izstopajo še matematika, angleščina, kemija, psihologija in geografija.

Kandidati lahko naslednji dan po opravljenem vpogledu vložijo ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Za reševanje ugovorov je predpisan 60-dnevni rok, so še pojasnili v sporočilu za javnost.

Splošno maturo na letošnjem spomladanskem roku je od 6759 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in so maturo opravljali prvič, uspešno opravilo 93,5 odstotka kandidatov, kar je primerljivo z lanskimi rezultati. Po podatkih Državnega izpitnega centra je bilo med omenjenimi kandidati neuspešnih 439 ali 6,5 odstotka.

VIR: Radio KrkaKomentarji[ Seminarske naloge ] [ Angleščina ] [ Biologija ] [ Fizika ] [ FOV ] [ Geografija ] [ Kemija ] [ Matematika ] [ Nemščina ]

[ Psihologija ] [ Računalništvo ] [ Referati ] [ Slovenščina ] [ Sociologija ] [ Umetnost ] [ Zgodovina ] [ Francoščina ] [ Ekonomija ]