Maturitetni koledar - splošna matura

Spomladanski rok splošne mature 2015

15. november 2014 
Rok za oddajo predprijave

31. marec 2015 
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

17. april 2015
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

30. april 2015 
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode) 

5. maj 2015
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)

18. maj 2015
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

20. maj 2015
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

26. maj 2015
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

Od 11. do 21. maja 2015
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

14. maj 2015
Glasbeni stavek – izpitna pola A

30. maj 2015
Angleščina

1. junij 2015
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

2. junij 2015 
Filozofijapsihologijasociologija

3. junij 2015
Kemija

4. junij 2015
Umetnostna zgodovinamehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomija,materialiinformatikalikovna teorijaglasbasodobni plesteorija in zgodovina drame in gledališče

5. junij 2015
Biologija

6. junij 2015
Matematika

8. junij 2015
Nemščina

9. junij 2015
Geografija

10. junij 2015 
Ruščinalatinščinagrščina

11. junij 2015
Zgodovina

12. junij 2015
Fizika
  
13. junij 2015
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istri,madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri

15. junij 2015
Francoščinašpanščina

od 15. do vključno 22. junija 2015
Ustni izpiti mature 
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 30. maja, 6. junija in 13. junija 2015.

13. julij 2015
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. julij 2015
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. do 29. julija 2015
Vpogledi v izpitno dokumentacijo 


Jesenski rok splošne mature 201514. julij 2015
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2015
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2015
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 

24. avgust 2015
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2015 
Matematika

26. avgust 2015*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2015*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2015*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2015*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2015
Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 1. september 2015
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Praktični del izpita
Šola pripravi in objavi načrt izvedbe v skladu s pravili za izvedbo praktičnega dela izpita

2. september 2015
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

Od 24. avgusta do vključno 2. septembra 2015
Ustni izpiti mature 

16. september 2015
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

19. september 2015
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 22. do 29. septembra 2015
Vpogledi v izpitno dokumentacijo 

14. januar 2016
Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2015

Tematski sklopi

 7. oktober 2014 in 3. februar 2015 
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2016

Komentarji

Oglas sponzorja
Prihajajoči dogodki